VATM hỗ trợ kinh phí xây dựng danh bia liệt sỹ Lữ đoàn 918