VATM: phối hợp tham gia tìm kiếm hộp đen máy bay SU-30MK2