VATM quyết liệt triển khai Dự án thành phần 2 Cảng Hàng không quốc tế Long Thành