VATM tham dự Triển lãm Quốc tế Hàng Không Việt Nam