VATM tiếp và làm việc với Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ (FAA)