VATM ủng hộ 3 tỷ đồng cho Quỹ Vắc xin phòng chống Covid-19