CANSO kêu gọi sự đoàn kết hơn nữa để giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính toàn ngành