CANSO và Infina kí hợp tác về đào tạo trực tuyến cho cộng đồng hàng không