Công ty Quản lý bay miền Trung phối hợp tổ chức lại hệ thống trang thiết bị điều hành bay tại Đài chỉ huy Cam Ranh