Công ty Quản lý bay miền Bắc: Thông báo tạm dừng lịch thi tuyển nhân viên Kỹ thuật và An ninh Hàng không