Công ty Quản lý bay miền Trung tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2016