Công ty Quản lý bay miền Trung tổ chức thành công Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ II giai đoạn 2015-2020