Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay tổ chức gặp mặt cán bộ kỹ thuật ngành quản lý bay và cán bộ, công nhân viên Công ty qua các thời kỳ