Hàng không dân dụng đứng trước tác động kinh tế do dịch Covid-19