Học viên khóa Bồi dưỡng cán bộ quản lý Đài KSKL sân bay địa phương tham quan ngoại khóa tại Lăng Bác và tòa nhà Quốc hội Việt Nam