Tin Quốc tế

Triết lý và lộ trình thực hiện SWIM khu vực Châu Á Thái Bình Dương

Triết lý và lộ trình thực hiện SWIM khu vực Châu Á Thái Bình Dương

Lược dịch từ tài liệu hội nghị lần thứ 3 Nhóm nghiên cứu Hệ thống quản lý thông tin mở rộng (SWIM TF/3) Xem chi tiết
Hội nghị chuyên đề hợp tác Hàng không toàn cầu lần thứ ba (GACS/3) sẽ được tổ chức tại Thái lan

Hội nghị chuyên đề hợp tác Hàng không toàn cầu lần thứ ba (GACS/3) sẽ được tổ chức tại Thái lan

Hội nghị chuyên đề hợp tác hàng không toàn cầu của ICAO sẽ giải quyết việc tuân thủ SARPS và nâng cao năng lực thông qua các chương trình hỗ trợ kỹ thuật của ICAO. GACS/3 đang được tổ chức... Xem chi tiết
CANSO trao giải thưởng xuất sắc lĩnh vực quản lý không lưu năm 2019

CANSO trao giải thưởng xuất sắc lĩnh vực quản lý không lưu năm 2019

Tổ chức các nhà cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay (CANSO) đã công bố giải thưởng xuất sắc trong lĩnh vực ATM năm 2019 cho Công ty Aireon, Công ty NATS và Công ty NAV CANADA. Xem chi tiết