Tin Quốc tế

FAA thử nghiệm chương trình quản lý các hệ thống tàu bay không người lái (UAS)

FAA thử nghiệm chương trình quản lý các hệ thống tàu bay không người lái (UAS)

Cơ quan Hàng không Liên bang Hoa Kỳ(FAA), NASA và các đối tác của họ đang trong một chương trình thí điểm đặt nền móng cho hệ thống quản lý không lưu cho các hệ thống tàu bay không người... Xem chi tiết
Triết lý và lộ trình thực hiện SWIM khu vực Châu Á Thái Bình Dương

Triết lý và lộ trình thực hiện SWIM khu vực Châu Á Thái Bình Dương

Lược dịch từ tài liệu hội nghị lần thứ 3 Nhóm nghiên cứu Hệ thống quản lý thông tin mở rộng (SWIM TF/3) Xem chi tiết
Hội nghị chuyên đề hợp tác Hàng không toàn cầu lần thứ ba (GACS/3) sẽ được tổ chức tại Thái lan

Hội nghị chuyên đề hợp tác Hàng không toàn cầu lần thứ ba (GACS/3) sẽ được tổ chức tại Thái lan

Hội nghị chuyên đề hợp tác hàng không toàn cầu của ICAO sẽ giải quyết việc tuân thủ SARPS và nâng cao năng lực thông qua các chương trình hỗ trợ kỹ thuật của ICAO. GACS/3 đang được tổ chức... Xem chi tiết