Tin Quốc tế

CANSO trao giải thưởng xuất sắc lĩnh vực quản lý không lưu năm 2019

CANSO trao giải thưởng xuất sắc lĩnh vực quản lý không lưu năm 2019

Tổ chức các nhà cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay (CANSO) đã công bố giải thưởng xuất sắc trong lĩnh vực ATM năm 2019 cho Công ty Aireon, Công ty NATS và Công ty NAV CANADA. Xem chi tiết
CANSO công bố danh sách ngắn cho Giải thưởng Chất lượng vượt trội  trong lĩnh vực ATM 2019

CANSO công bố danh sách ngắn cho Giải thưởng Chất lượng vượt trội trong lĩnh vực ATM 2019

Tổ chức các nhà cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay (CANSO) vừa công bố danh sách ngắn cho Giải thưởng Chất lượng vượt trội trong lĩnh vực ATM 2019 – năm đầu tiên của giải thưởng này.... Xem chi tiết
CANSO công bố các giải pháp giúp các nhà cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay quản lý nhu cầu hoạt động bay trong mùa hè năm nay tại Châu Âu

CANSO công bố các giải pháp giúp các nhà cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay quản lý nhu cầu hoạt động bay trong mùa hè năm nay tại Châu Âu

Ngày 04/6/2019 tại Brussel, Thụy Điển, Tổ chức các nhà cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay (CANSO) và các thành viên đã công bố các giải pháp nhằm tăng năng lực vùng trời và giảm sự chậm... Xem chi tiết