An toàn thông tin

VATM tổ chức diễn tập ứng phó hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hệ thống thông tin chuyên ngành bảo đảm hoạt động bay năm 2019

VATM tổ chức diễn tập ứng phó hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hệ thống thông tin chuyên ngành bảo đảm hoạt động bay năm 2019

Ngày 18/10/2019, tại Trung tâm Kiểm soát không lưu Hà Nội, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã phối hợp với Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và truyền thông) tổ chức Diễn tập ứng phó... Xem chi tiết