An toàn thông tin

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tham gia chương trình diễn tập an toàn thông tin mạng ASEAN - Nhật Bản năm 2021

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tham gia chương trình diễn tập an toàn thông tin mạng ASEAN - Nhật Bản năm 2021

Ngày 24/6, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng (VNCERT/CC), Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức Chương... Xem chi tiết
VATM tổ chức diễn tập ứng phó hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hệ thống thông tin chuyên ngành bảo đảm hoạt động bay năm 2019

VATM tổ chức diễn tập ứng phó hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hệ thống thông tin chuyên ngành bảo đảm hoạt động bay năm 2019

Ngày 18/10/2019, tại Trung tâm Kiểm soát không lưu Hà Nội, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã phối hợp với Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và truyền thông) tổ chức Diễn tập ứng phó... Xem chi tiết