Công tác an toàn

Hội nghị hướng dẫn nhận dạng các mối nguy hiểm và thực hiện quản lý rủi ro khi hoạt động bay phục hồi

Hội nghị hướng dẫn nhận dạng các mối nguy hiểm và thực hiện quản lý rủi ro khi hoạt động bay phục hồi

Thực hiện Công văn 4506/QLB-ATCLAN ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về việc nhận dạng các mối nguy hiểm và thực hiện quản lý rủi ro khi hoạt động bay phục hồi,... Xem chi tiết
Công ty Quản lý bay miền Trung tổ chức Hội nghị bình giảng, rút kinh nghiệm an toàn lĩnh vực Không lưu

Công ty Quản lý bay miền Trung tổ chức Hội nghị bình giảng, rút kinh nghiệm an toàn lĩnh vực Không lưu

Ngày 01/07/2021, Công ty Quản lý bay miền Trung tổ chức hội nghị bình giảng, rút kinh nghiệm an toàn lĩnh vực Không lưu Quý II và 6 tháng đầu năm 2021. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức... Xem chi tiết