Công tác an toàn

VATM: Hội nghị Ban chỉ đạo An toàn và Tổng kết đánh giá công tác an toàn 2017

VATM: Hội nghị Ban chỉ đạo An toàn và Tổng kết đánh giá công tác an toàn 2017

Ngày 18/12/2017, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban chỉ đạo An toàn và Tổng kết đánh giá công tác an toàn năm 2017. Đồng chí Phạm Việt Dũng- Chủ tịch Hội đồng thành... Xem chi tiết
VATM: Ban hành Chỉ thị triển khai công tác bảo đảm an ninh an toàn, chất lượng dịch vụ trong quý IV năm 2017

VATM: Ban hành Chỉ thị triển khai công tác bảo đảm an ninh an toàn, chất lượng dịch vụ trong quý IV năm 2017

Ngày 22/9/2017, Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã ban hành Chỉ thị 4776/CT-QLB về việc triển khai công tác bảo đảm an ninh an toàn, chất lượng dịch vụ trong quý IV năm 2017. Xem chi tiết
An ninh mạng

An ninh mạng

Cách tiếp cận về an ninh mạng trong hoạt động hàng không dân dụng Xem chi tiết