Công tác an toàn

VATM: Ban hành Chỉ thị triển khai công tác bảo đảm an ninh an toàn, chất lượng dịch vụ trong quý IV năm 2017

VATM: Ban hành Chỉ thị triển khai công tác bảo đảm an ninh an toàn, chất lượng dịch vụ trong quý IV năm 2017

Ngày 22/9/2017, Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã ban hành Chỉ thị 4776/CT-QLB về việc triển khai công tác bảo đảm an ninh an toàn, chất lượng dịch vụ trong quý IV năm 2017. Xem chi tiết
An ninh mạng

An ninh mạng

Cách tiếp cận về an ninh mạng trong hoạt động hàng không dân dụng Xem chi tiết
VATM ký kết Quy chế phối hợp với Công an Hà Nội về bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở điều hành bay

VATM ký kết Quy chế phối hợp với Công an Hà Nội về bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở điều hành bay

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh hàng không, phòng chống các hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động tại các cơ cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, chiều ngày... Xem chi tiết