Công tác an toàn

VATM: Hội nghị Ban chỉ đạo An toàn Quý 1 năm 2018

VATM: Hội nghị Ban chỉ đạo An toàn Quý 1 năm 2018

Ngày 23/4/2018, Ban chỉ đạo An toàn Tổng công ty đã tổ chức Hội nghị đánh giá công tác an toàn Quý 1 năm 2018 và xây dựng các phương hướng hoạt động trong thời gian tới. Đồng chí Phạm Việt... Xem chi tiết
VATM: Hội nghị Ban chỉ đạo An toàn và Tổng kết đánh giá công tác an toàn 2017

VATM: Hội nghị Ban chỉ đạo An toàn và Tổng kết đánh giá công tác an toàn 2017

Ngày 18/12/2017, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban chỉ đạo An toàn và Tổng kết đánh giá công tác an toàn năm 2017. Đồng chí Phạm Việt Dũng- Chủ tịch Hội đồng thành... Xem chi tiết