Công tác an toàn

Công tác quản lý an toàn lĩnh vực không lưu của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

Công tác quản lý an toàn lĩnh vực không lưu của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

Sau 1 năm xây dựng, Tài liệu Hệ thống quản lý an toàn của Tổng công ty đã được Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) phê duyệt lần đầu tiên vào ngày 27/11/2012 có hiệu lực từ 01/01/2013. Qua hơn 3... Xem chi tiết
VATM: Ban hành Sổ tay nghiệp vụ kiểm tra, đánh giá công tác an toàn

VATM: Ban hành Sổ tay nghiệp vụ kiểm tra, đánh giá công tác an toàn

Ngày 23/5/2016, Tổng giám đốc Phạm Việt Dũng ký Quyết định ban hành Sổ tay nghiệp vụ kiểm tra, đánh giá công tác an toàn lĩnh vực kỹ thuật phục vụ điều hành bay. Đây là tài liệu hướng dẫn... Xem chi tiết
VATM: Ban hành Quy chế đánh giá công tác an toàn lĩnh vực CNS, MET, AIS, SAR

VATM: Ban hành Quy chế đánh giá công tác an toàn lĩnh vực CNS, MET, AIS, SAR

Ngày 23/5/2016, Tổng giám đốc Phạm Việt Dũng ký ban hành Quy chế đánh giá công tác an toàn lĩnh vực Thông tin – Dẫn đường – Giám sát (CNS), Khí tượng hàng không (MET), Thông báo tin tức... Xem chi tiết
VATM: Ban hành chỉ thị đảm bảo an toàn lao động

VATM: Ban hành chỉ thị đảm bảo an toàn lao động

Để duy trì tốt kỷ cương, kỷ luật, an toàn lao động và ngăn ngừa khả năng xảy ra sự cố trong quá trình triển khai thi công các công trình của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, ngày... Xem chi tiết