Đầu tư phát triển

VATM đủ năng lực làm Chủ đầu tư các hạng mục bảo đảm  hoạt động bay tại sân bay Long Thành

VATM đủ năng lực làm Chủ đầu tư các hạng mục bảo đảm hoạt động bay tại sân bay Long Thành

Sáng 12-11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án sân bay Long Thành do Chính phủ trình. Tiếp thu, giải trình các ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc chọn... Xem chi tiết
Trang thiết bị Dịch vụ thông báo tự động tại khu vực sân bay phát bằng thoại (ATIS) và Dịch vụ thông báo tự động tại khu vực sân bay truyền dữ liệu bằng kỹ thuật số (D-ATIS)

Trang thiết bị Dịch vụ thông báo tự động tại khu vực sân bay phát bằng thoại (ATIS) và Dịch vụ thông báo tự động tại khu vực sân bay truyền dữ liệu bằng kỹ thuật số (D-ATIS)

Hệ thống thiết bị phục vụ cho Dịch vụ thông báo tự động tại khu vực sân bay phát bằng thoại (ATIS) và Dịch vụ thông báo tự động tại khu vực sân bay truyền dữ liệu bằng kỹ thuật số (D-ATIS)... Xem chi tiết