Đầu tư phát triển

Phương án khai thác đài Kiểm soát không lưu Long Thành

Phương án khai thác đài Kiểm soát không lưu Long Thành

Nhằm phục vụ thiết kế xây dựng và thiết kế công nghệ cho Đài Kiểm soát không lưu (KSKL) Long Thành, ngày 11/9/2018 Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã làm việc và thống nhất với Tư vấn... Xem chi tiết
Trao đổi kinh nghiệm xử lý can nhiễu tần số liên lạc VHF

Trao đổi kinh nghiệm xử lý can nhiễu tần số liên lạc VHF

Trong thông tin vô tuyến, can nhiễu tần số có thể làm suy giảm chất lượng hoặc gián đoạn thông tin liên lạc, thậm chí gây ra hỏng hóc đối với thiết bị vô tuyến nếu cường độ bức xạ nhiễu... Xem chi tiết
Giới thiệu Dịch vụ thông báo tự động tại khu vực sân bay phát bằng lời (ATIS) và Dịch vụ thông báo tự động tại khu vực sân bay truyền dữ liệu bằng kỹ thuật số (D-ATIS)

Giới thiệu Dịch vụ thông báo tự động tại khu vực sân bay phát bằng lời (ATIS) và Dịch vụ thông báo tự động tại khu vực sân bay truyền dữ liệu bằng kỹ thuật số (D-ATIS)

Dịch vụ thông báo tự động tại khu vực sân bay thường được triển khai ở các sân bay có mật độ hoạt động cao nhằm làm giảm tải cho Kiểm soát viên không lưu và làm giảm ùn tắc cho sân bay.... Xem chi tiết
Tóm lược Báo cáo an toàn 2018 của ICAO

Tóm lược Báo cáo an toàn 2018 của ICAO

ICAO hợp tác với cộng đồng hàng không quốc tế để cải thiện an toàn, với trọng tâm là cải thiện hiệu suất an toàn thông qua tiêu chuẩn hóa, giám sát và thực hiện. Ấn bản 2018 của Báo cáo an... Xem chi tiết
Hệ thống giám sát thông tin an toàn của ICAO

Hệ thống giám sát thông tin an toàn của ICAO

Một trong những khuyến nghị của Hội nghị an toàn cấp cao năm 2015 (HLSC) và các nghị quyết của Hội nghị lần thứ 39 ICAO tổ chức vào năm 2016 là đưa ra một cách tiếp cận theo từng giai đoạn... Xem chi tiết