Đầu tư phát triển

Trang thiết bị Dịch vụ thông báo tự động tại khu vực sân bay phát bằng thoại (ATIS) và Dịch vụ thông báo tự động tại khu vực sân bay truyền dữ liệu bằng kỹ thuật số (D-ATIS)

Trang thiết bị Dịch vụ thông báo tự động tại khu vực sân bay phát bằng thoại (ATIS) và Dịch vụ thông báo tự động tại khu vực sân bay truyền dữ liệu bằng kỹ thuật số (D-ATIS)

Hệ thống thiết bị phục vụ cho Dịch vụ thông báo tự động tại khu vực sân bay phát bằng thoại (ATIS) và Dịch vụ thông báo tự động tại khu vực sân bay truyền dữ liệu bằng kỹ thuật số (D-ATIS)... Xem chi tiết
Hoàn thiện quỹ Khoa học và công nghệ- giải pháp tháo gỡ vấn đề tài chính cho các nhiệm vụ Khoa học và công nghệ của VATM

Hoàn thiện quỹ Khoa học và công nghệ- giải pháp tháo gỡ vấn đề tài chính cho các nhiệm vụ Khoa học và công nghệ của VATM

Hiện nay, công tác nghiên cứu và thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ của Tổng công ty đang diễn ra khá chậm chạp do một số bất cập trong Quy định về cơ chế tài chính chưa thật sự rõ... Xem chi tiết
Tình hình triển khai áp dụng PBN của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

Tình hình triển khai áp dụng PBN của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

Trên thế giới hiện nay, dẫn đường theo tính năng (PBN) bao gồm RNAV và RNP đã và đang được sử dụng làm nền tảng cơ sở cho việc thiết kế các đường hàng không, phương thức khởi hành, phương... Xem chi tiết
Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay hoàn thành thi công, lắp đặt và tiếp nhận quyền quản lý khai thác Đài DVOR/DME Vân Đồn

Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay hoàn thành thi công, lắp đặt và tiếp nhận quyền quản lý khai thác Đài DVOR/DME Vân Đồn

Ngày 28/09/2018, Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay (ATTECH) đã hoàn thành cung cấp, lắp đặt và nghiệm thu thành công hệ thống thiết bị đài DVOR/DME thuộc dự án Cảng Hàng không Quảng Ninh.... Xem chi tiết
Phương án kiến trúc của đài Kiểm soát không lưu Long Thành

Phương án kiến trúc của đài Kiểm soát không lưu Long Thành

Kể từ khi được Bộ Giao thông vận tải giao nhiệm vụ tham gia, phối hợp với ACV làm việc với Liên danh tư vấn JFV-JV trong quá trình lập FS giai đoạn 1- Dự án Cảng HKQT Long Thành, Tổ công... Xem chi tiết
Trung tâm Quản lý luồng không lưu ký kết văn bản hiệp đồng với Công ty cổ phần Hàng không Jestar Pacific Airlines

Trung tâm Quản lý luồng không lưu ký kết văn bản hiệp đồng với Công ty cổ phần Hàng không Jestar Pacific Airlines

Ngày 14/12/2018, Trung tâm Quản lý luồng không lưu và Công ty CP Hàng không Jestar Pacific Airlines (JPA) đã tiến hành ký kết Văn bản hiệp đồng đảm bảo hoạt động điều hành khai thác bay. Xem chi tiết