Đầu tư phát triển

Lễ mở thầu Gói thầu “Cung cấp, lắp đặt các hệ thống radar và hệ thống phục vụ sửa chữa các hệ thống radar”

Lễ mở thầu Gói thầu “Cung cấp, lắp đặt các hệ thống radar và hệ thống phục vụ sửa chữa các hệ thống radar”

Vừa qua, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã tổ chức lễ mở thầu của gói thầu: "Cung cấp, lắp đặt các hệ thống radar và hệ thống phục vụ sửa chữa các hệ thống radar" thuộc 05 Dự án: "Trạm... Xem chi tiết
VATM đủ năng lực làm Chủ đầu tư các hạng mục bảo đảm  hoạt động bay tại sân bay Long Thành

VATM đủ năng lực làm Chủ đầu tư các hạng mục bảo đảm hoạt động bay tại sân bay Long Thành

Sáng 12-11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án sân bay Long Thành do Chính phủ trình. Tiếp thu, giải trình các ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc chọn... Xem chi tiết