Đầu tư phát triển

Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam giai đoạn từ năm 2010 - 2013

Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam giai đoạn từ năm 2010 - 2013

Thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-ĐUTCT ngày 25/1/2013 của Đảng ủy Tổng công ty và các Kế hoạch hành động của Hội đồng thành viên, Ban Điều hành tại các quyết định số 74/QĐ-HĐTV và 416/QĐ-QLB;... Xem chi tiết
Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Kiểm soát không lưu Hà Nội

Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Kiểm soát không lưu Hà Nội

Dự án ATCC Hà Nội có tổng mức đầu tư trên 750 tỷ từ nguồn vốn đầu tư phát triển của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, trên khu đất có tổng diện tích là 20.566m2, tại số 5/200 đường Nguyễn... Xem chi tiết
Tổ chức Lễ bàn giao Đài Kiểm soát không lưu và Đài dẫn đường DVOR/DME cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc

Tổ chức Lễ bàn giao Đài Kiểm soát không lưu và Đài dẫn đường DVOR/DME cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc

Dự án “Đầu tư xây dựng Đài kiểm soát không lưu Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc” do Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam là Chủ đầu tư, công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay là chủ đầu tư ủy... Xem chi tiết
Công ty TNHH Kỹ thuật QLB hoàn thành Đầu tư các Dự án và thực hiện công tác bay hiệu chuẩn hệ thống trang thiết bị bảo đảm hoạt động bay tại Cảng hàng không Phú Quốc mới

Công ty TNHH Kỹ thuật QLB hoàn thành Đầu tư các Dự án và thực hiện công tác bay hiệu chuẩn hệ thống trang thiết bị bảo đảm hoạt động bay tại Cảng hàng không Phú Quốc mới

Công ty TNHH Kỹ thuật QLB hoàn thành Đầu tư các Dự án và thực hiện công tác bay hiệu chuẩn hệ thống trang thiết bị bảo đảm hoạt động bay tại Cảng hàng không Phú Quốc mới Cảng hàng không... Xem chi tiết