Chủ tịch HĐTV tham dự Hội nghị CANSO Châu Á - Thái Bình Dương 2024