Đảng bộ VATM nhận Giấy khen đạt thành tích tiêu biểu trong Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024