Hội nghị Đảng uỷ VATM lần thứ 25: xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024