Trao giải Cuộc thi trực tuyến “Cán bộ, đảng viên VATM học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”