Đào tạo huấn luyện

Khai giảng Khóa đào tạo bổ sung dành cho học viên đã hoàn thành khóa đào tạo kiểm soát tiếp cận, tại sân tại NEWZEALAND

Khai giảng Khóa đào tạo bổ sung dành cho học viên đã hoàn thành khóa đào tạo kiểm soát tiếp cận, tại sân tại NEWZEALAND

Sáng ngày 24/02/2020, Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay đã tổ chức khai giảng Khóa đào tạo bổ sung dành cho học viên đã hoàn thành khóa đào tạo Kiểm soát tiếp cận, Tại... Xem chi tiết
Khai giảng Khóa đào tạo Kỹ năng viết tin, bài trên báo điện tử nâng cao năm 2019

Khai giảng Khóa đào tạo Kỹ năng viết tin, bài trên báo điện tử nâng cao năm 2019

Ngày 5/11/2019, tại tòa nhà B Trụ sở Tổng công ty, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam kết hợp với Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông - Trường Đại học Xã hội và Nhân văn tổ chức khai giảng... Xem chi tiết