Đào tạo huấn luyện

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam hỗ trợ công tác đào tạo, huấn luyện cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam hỗ trợ công tác đào tạo, huấn luyện cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam

Từ tháng 12/2020 đến tháng 3/2021, Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay đã hoàn thành hỗ trợ huấn luyện nâng cao nghiệp vụ Khí tượng hàng không cho 92 người là Trực ban... Xem chi tiết
Tổ chức huấn luyện định kỳ kiến thức an ninh hàng không cho nhân viên ANS

Tổ chức huấn luyện định kỳ kiến thức an ninh hàng không cho nhân viên ANS

Từ tháng 01/2021, Trung tâm Đào tạo – Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay đã lần lượt tổ chức khai giảng các khóa huấn luyện định kỳ nghiệp vụ kiến thức an ninh hàng không cho nhân viên ANS... Xem chi tiết
Khai giảng khóa đào tạo nhân viên Tìm kiếm cứu nạn hàng không năm 2020

Khai giảng khóa đào tạo nhân viên Tìm kiếm cứu nạn hàng không năm 2020

Triển khai quyết định số 4855/QĐ-QLB ngày 02/11/2020 của Tổng giám đốc về việc tổ chức và cử nhân sự tham gia khóa đào tạo cấp CCCM nhân viên Tìm kiếm cứu nạn hàng không, ngày 16/11/2020,... Xem chi tiết
Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay tổ chức tham quan Phòng truyền thống và Bảo tàng Hàng không cho học viên

Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay tổ chức tham quan Phòng truyền thống và Bảo tàng Hàng không cho học viên

Giáo dục truyền thống ngành và đạo đức nghề nghiệp cho các học viên trẻ là một trong những mục tiêu giáo dục trọng tâm của Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay. Xem chi tiết
Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay tổ chức khai giảng khóa đào tạo cấp CCCM nhân viên Xử lý dữ liệu hàng không năm 2020

Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay tổ chức khai giảng khóa đào tạo cấp CCCM nhân viên Xử lý dữ liệu hàng không năm 2020

Triển khai quyết định số 4391/QĐ-QLB của Tổng giám đốc về việc tổ chức và cử nhân sự tham gia khóa đào tạo cấp CCCM nhân viên Xử lý dữ liệu hàng không, ngày 16/10/2020, Trung tâm Đào tạo -... Xem chi tiết