Đào tạo huấn luyện

Khai giảng khóa đào tạo nhân viên Tìm kiếm cứu nạn hàng không năm 2020

Khai giảng khóa đào tạo nhân viên Tìm kiếm cứu nạn hàng không năm 2020

Triển khai quyết định số 4855/QĐ-QLB ngày 02/11/2020 của Tổng giám đốc về việc tổ chức và cử nhân sự tham gia khóa đào tạo cấp CCCM nhân viên Tìm kiếm cứu nạn hàng không, ngày 16/11/2020,... Xem chi tiết
Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay tổ chức tham quan Phòng truyền thống và Bảo tàng Hàng không cho học viên

Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay tổ chức tham quan Phòng truyền thống và Bảo tàng Hàng không cho học viên

Giáo dục truyền thống ngành và đạo đức nghề nghiệp cho các học viên trẻ là một trong những mục tiêu giáo dục trọng tâm của Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay. Xem chi tiết
Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay tổ chức khai giảng khóa đào tạo cấp CCCM nhân viên Xử lý dữ liệu hàng không năm 2020

Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay tổ chức khai giảng khóa đào tạo cấp CCCM nhân viên Xử lý dữ liệu hàng không năm 2020

Triển khai quyết định số 4391/QĐ-QLB của Tổng giám đốc về việc tổ chức và cử nhân sự tham gia khóa đào tạo cấp CCCM nhân viên Xử lý dữ liệu hàng không, ngày 16/10/2020, Trung tâm Đào tạo -... Xem chi tiết
Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay tổ chức khai giảng khóa đào tạo cấp CCCM nhân viên Giám sát hàng không năm 2020

Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay tổ chức khai giảng khóa đào tạo cấp CCCM nhân viên Giám sát hàng không năm 2020

Triển khai quyết định số 4308/QĐ-QLB ngày 30/9/2020 của Tổng giám đốc về việc tổ chức và cử nhân sự tham gia khóa đào tạo cấp CCCM nhân viên giám sát hàng không, ngày 12/10/2020, Trung tâm... Xem chi tiết
Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay khai giảng khóa đào tạo nhân viên Khí tượng hàng không

Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay khai giảng khóa đào tạo nhân viên Khí tượng hàng không

Triển khai quyết định số 4080/QĐ-QLB ngày 18/9/2020 của Tổng giám đốc về việc tổ chức và cử nhân sự tham gia khóa đào tạo cấp CCCM nhân viên Khí tượng hàng không, ngày 05/10/2020, Trung tâm... Xem chi tiết