Đào tạo huấn luyện

Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay tổ chức khai giảng khóa đào tạo cấp CCCM nhân viên Xử lý dữ liệu hàng không năm 2020

Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay tổ chức khai giảng khóa đào tạo cấp CCCM nhân viên Xử lý dữ liệu hàng không năm 2020

Triển khai quyết định số 4391/QĐ-QLB của Tổng giám đốc về việc tổ chức và cử nhân sự tham gia khóa đào tạo cấp CCCM nhân viên Xử lý dữ liệu hàng không, ngày 16/10/2020, Trung tâm Đào tạo -... Xem chi tiết
Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay tổ chức khai giảng khóa đào tạo cấp CCCM nhân viên Giám sát hàng không năm 2020

Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay tổ chức khai giảng khóa đào tạo cấp CCCM nhân viên Giám sát hàng không năm 2020

Triển khai quyết định số 4308/QĐ-QLB ngày 30/9/2020 của Tổng giám đốc về việc tổ chức và cử nhân sự tham gia khóa đào tạo cấp CCCM nhân viên giám sát hàng không, ngày 12/10/2020, Trung tâm... Xem chi tiết
Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay khai giảng khóa đào tạo nhân viên Khí tượng hàng không

Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay khai giảng khóa đào tạo nhân viên Khí tượng hàng không

Triển khai quyết định số 4080/QĐ-QLB ngày 18/9/2020 của Tổng giám đốc về việc tổ chức và cử nhân sự tham gia khóa đào tạo cấp CCCM nhân viên Khí tượng hàng không, ngày 05/10/2020, Trung tâm... Xem chi tiết