Chủ tịch Lê Hoàng Minh dự Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý các Đài KSKL sân bay địa phương