Đào tạo huấn luyện

Đào tạo huấn luyện về lĩnh vực An ninh hàng không

Đào tạo huấn luyện về lĩnh vực An ninh hàng không

Ngày 03/01/2024, Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay tổ chức khai giảng khóa đào tạo ban đầu nhân viên An ninh kiểm soát theo Quyết định số 6832/QĐ-QLB ngày 19/12/2023 của... Xem chi tiết
Các cán bộ, chuyên viên của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tham gia Khóa đào tạo “Power System Analysis”

Các cán bộ, chuyên viên của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tham gia Khóa đào tạo “Power System Analysis”

Thực hiện Quyết định số 5681/QĐ-QLB ngày 13/11/2023 của Q. Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, từ ngày 11/12/2023 đến 15/12/2023, 06 cán bộ, chuyên viên từ Ban Kỹ thuật, Ban... Xem chi tiết
Khóa huấn luyện Định hướng chiến lược và Lập kế hoạch hàng không dân dụng

Khóa huấn luyện Định hướng chiến lược và Lập kế hoạch hàng không dân dụng

Từ ngày 13/11/2023 đến ngày 17/11/2023, nhân sự của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã tham gia Khóa huấn luyện Định hướng chiến lược và Lập kế hoạch hàng không dân dụng do Hiệp hội vận... Xem chi tiết
Khai giảng khóa học “Phương pháp xây dựng, biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy”

Khai giảng khóa học “Phương pháp xây dựng, biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy”

Sáng ngày 25/10/2023, Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay đã tổ chức khai giảng khóa học “Phương pháp xây dựng, biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy” Xem chi tiết
Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm theo Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam ISO/IEC 17065

Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm theo Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam ISO/IEC 17065

Trong 03 ngày từ 04/10/2023 đến 06/10/2023, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam (TCVN) đã phối hợp tổ chức “Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá chứng nhận... Xem chi tiết