Đào tạo huấn luyện

Tổ chức khóa huấn luyện Xây dựng hệ thống ATM tương lai

Tổ chức khóa huấn luyện Xây dựng hệ thống ATM tương lai

Từ ngày 06/07/2023 đến ngày 08/7/2023, tại phòng học 103 tòa nhà B Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay đã hợp tác tổ chức khóa khóa huấn... Xem chi tiết
Khai giảng khóa đào tạo Ứng dụng Công nghệ thông tin trong thiết kế bài giảng

Khai giảng khóa đào tạo Ứng dụng Công nghệ thông tin trong thiết kế bài giảng

Sáng ngày 29/5/2023, tại trụ sở, Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay tổ chức khai giảng khóa đào tạo Ứng dụng Công nghệ thông tin trong thiết kế bài giảng cho giáo viên,... Xem chi tiết
Khai giảng khóa đào tạo Phương pháp giảng dạy hiện đại

Khai giảng khóa đào tạo Phương pháp giảng dạy hiện đại

Sáng ngày 25/4/2023, tại phòng 108, Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay tổ chức khai giảng khóa đào tạo Phương pháp giảng dạy hiện đại. Xem chi tiết
Khai giảng khóa đào tạo cấp chứng chỉ chuyên môn Giám sát hàng không - Khóa 9

Khai giảng khóa đào tạo cấp chứng chỉ chuyên môn Giám sát hàng không - Khóa 9

Sáng ngày 15/02/2023, tại Phòng học 103, Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay tổ chức khai giảng khóa đào tạo cấp chứng chỉ chuyên môn Giám sát hàng không - Khóa 9. Xem chi tiết
Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay tổ chức khóa đào tạo Kỹ năng kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trực tuyến

Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay tổ chức khóa đào tạo Kỹ năng kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trực tuyến

Từ ngày 04/01/2023 đến ngày 14/01/2023, Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay đã tổ chức khóa đào tạo Kỹ năng kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trực tuyến cho giáo viên,... Xem chi tiết