Đào tạo huấn luyện

Tổng giám đốc làm việc với học viên lớp “Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ quản lý các Đài Kiểm soát Không lưu sân bay địa phương”

Tổng giám đốc làm việc với học viên lớp “Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ quản lý các Đài Kiểm soát Không lưu sân bay địa phương”

Chiều ngày 23/4/2024, Ông Nguyễn Công Long - Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã có buổi gặp mặt, làm việc với các học viên lớp “Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán... Xem chi tiết
Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ quản lý các Đài Kiểm soát không lưu sân bay địa phương

Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ quản lý các Đài Kiểm soát không lưu sân bay địa phương

Sáng 22/4, Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay phối hợp Trường Cán bộ quản lý Giao thông vận tải triển khai tổ chức khai giảng khóa Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho... Xem chi tiết
VATM tổ chức tập huấn Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023 và văn bản pháp luật có liên quan

VATM tổ chức tập huấn Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023 và văn bản pháp luật có liên quan

Thực hiện chỉ đạo của Tổng giám đốc, Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay đã phối hợp với Ban Kế hoạch – Đầu tư triển khai lớp tập huấn Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023, Nghị... Xem chi tiết
Khai giảng Khóa đào tạo cấp chứng chỉ chuyên môn nhân viên Thông báo tin tức hàng không

Khai giảng Khóa đào tạo cấp chứng chỉ chuyên môn nhân viên Thông báo tin tức hàng không

Sáng ngày 03/01/2024, Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay đã tổ chức khai giảng khóa đào tạo cấp chứng chỉ chuyên môn nhân viên Thông báo tin tức hàng không. Xem chi tiết
Đào tạo huấn luyện về lĩnh vực An ninh hàng không

Đào tạo huấn luyện về lĩnh vực An ninh hàng không

Ngày 03/01/2024, Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay tổ chức khai giảng khóa đào tạo ban đầu nhân viên An ninh kiểm soát theo Quyết định số 6832/QĐ-QLB ngày 19/12/2023 của... Xem chi tiết