Trung tâm Khí tượng hàng không tổ chức khóa huấn luyện An toàn vệ sinh lao động năm 2024