Đào tạo huấn luyện

Huấn luyện chuyển đổi sang kế hoạch bay và điện văn không lưu mới

Huấn luyện chuyển đổi sang kế hoạch bay và điện văn không lưu mới

Thực hiện chỉ đạo của Cục Hàng không tại văn bản số 2514/CHK-QLHĐB ngày 24 tháng 06 năm 2011 về việc triển khai kết quả Hội nghị ICAO về mẫu kế hoạch bay và điện văn không lưu mới, Tổng... Xem chi tiết