Sinh viên ngành Quản lý Hoạt động Bay của Học viện Hàng không Việt Nam là nguồn nhân lực độc quyền của VATM