VATM tập huấn triển khai Thông tư số 06/2024/TT- BKHĐT