Đầu tư phát triển

Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Kiểm soát không lưu Hà Nội

Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Kiểm soát không lưu Hà Nội

Dự án ATCC Hà Nội có tổng mức đầu tư trên 750 tỷ từ nguồn vốn đầu tư phát triển của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, trên khu đất có tổng diện tích là 20.566m2, tại số 5/200 đường Nguyễn... Xem chi tiết
Tổ chức Lễ bàn giao Đài Kiểm soát không lưu và Đài dẫn đường DVOR/DME cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc

Tổ chức Lễ bàn giao Đài Kiểm soát không lưu và Đài dẫn đường DVOR/DME cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc

Dự án “Đầu tư xây dựng Đài kiểm soát không lưu Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc” do Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam là Chủ đầu tư, công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay là chủ đầu tư ủy... Xem chi tiết
Công ty TNHH Kỹ thuật QLB hoàn thành Đầu tư các Dự án và thực hiện công tác bay hiệu chuẩn hệ thống trang thiết bị bảo đảm hoạt động bay tại Cảng hàng không Phú Quốc mới

Công ty TNHH Kỹ thuật QLB hoàn thành Đầu tư các Dự án và thực hiện công tác bay hiệu chuẩn hệ thống trang thiết bị bảo đảm hoạt động bay tại Cảng hàng không Phú Quốc mới

Công ty TNHH Kỹ thuật QLB hoàn thành Đầu tư các Dự án và thực hiện công tác bay hiệu chuẩn hệ thống trang thiết bị bảo đảm hoạt động bay tại Cảng hàng không Phú Quốc mới Cảng hàng không... Xem chi tiết