Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên thăm, chúc Tết người lao động làm việc xuyên Tết tại công trường Dự án thành phần 2 “Các công trình phục vụ Quản lý bay”