Cất nóc hạng mục công trình đầu tiên dự án Thành phần 2 "Các công trình phục vụ quản lý bay" thuộc dự án "Cảng hàng không quốc tế Long Thành"