Đầu tư phát triển

Lễ ký kết thỏa thuận tài trợ giữa VATM và Công ty Japan Radio Co., Ltd

Lễ ký kết thỏa thuận tài trợ giữa VATM và Công ty Japan Radio Co., Ltd

Ngày 2/5/2018 tại Hà Nội, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) và Công ty Japan Radio Co., Ltd - Nhật Bản (JRC) đã ký kết Thỏa thuận tài trợ không hoàn lại về cung cấp, lắp đặt, kiểm... Xem chi tiết
Hỗ trợ hãng Thales sửa chữa radar Tân Sơn Nhất

Hỗ trợ hãng Thales sửa chữa radar Tân Sơn Nhất

Thực hiện hợp đồng số 05-SO/2018/ATTECH-AFEMI ngày 14/03/2018 giữa Công ty TNHH Kỹ thuật quản lý bay (ATTECH) và AFEMI về việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ chuyên gia Thales trong quá trình thay... Xem chi tiết
Chương trình Hợp tác Quản lý không lưu tại Việt Nam với Công ty NAVBLUE S.A.S/Airbus: Họp rà soát Thiết kế chi tiết phương thức bay khu vực sân bay Tân Sơn Nhất (VVTS DDR)

Chương trình Hợp tác Quản lý không lưu tại Việt Nam với Công ty NAVBLUE S.A.S/Airbus: Họp rà soát Thiết kế chi tiết phương thức bay khu vực sân bay Tân Sơn Nhất (VVTS DDR)

Nằm trong Chương trình hợp tác Quản lý không lưu tại Việt Nam giữa Tổng công ty với Công ty NAVBLUE S.A.S/Airbus, từ ngày 09 đến ngày 11/4/2018, tại Công ty Quản lý bay miền Nam đã diễn ra... Xem chi tiết
Khởi động dự án Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng kế hoạch tổng thể triển khai quản lý luồng không lưu tại Việt Nam

Khởi động dự án Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng kế hoạch tổng thể triển khai quản lý luồng không lưu tại Việt Nam

Triển khai thực hiện hợp đồng Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng kế hoạch tổng thể triển khai quản lý luồng không lưu tại Việt Nam đã ký kết giữa Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và Tập đoàn Mitre,... Xem chi tiết
VATM: Tổ chức Lễ chuyển đổi khai thác Đài Kiểm soát không lưu Thọ Xuân

VATM: Tổ chức Lễ chuyển đổi khai thác Đài Kiểm soát không lưu Thọ Xuân

Ngày 12/1/2018, tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã tổ chức Lễ chuyển đổi khai thác Đài Kiểm soát không lưu Thọ Xuân. Xem chi tiết