Phó Thủ tướng biểu dương VATM chủ động, sáng tạo trong thực hiện các gói thầu thuộc dự án sân bay Long Thành