Quyết liệt chỉ đạo Dự án ATCC HCM và Dự án thành phần 2 “Các công trình phục vụ quản lý bay” - Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1