Kiểm tra công tác chuẩn bị chương trình giám sát an toàn hàng không toàn cầu tại Trung tâm Khí tượng hàng không