Kiểm tra công tác bảo đảm dịch vụ khí tượng tại Trung tâm Khí tượng hàng không Đà Nẵng