Lãnh đạo CANSO đưa ra Kế hoạch giải quyết vấn đề an ninh mạng hàng không