Lãnh đạo công ty Quản lý bay miền Nam chúc tết các đơn vị nhân ngày đầu năm 2016