Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty Quản lý bay miền Trung